[{"szinhaz_id":363,"nev":"Agria J\u00e1t\u00e9kok","rovidnev":"Agria J\u00e1t\u00e9kok","varos":"Eger","url":"\/hu\/szinhazak\/agria-jatekok--363.html"},{"szinhaz_id":205,"nev":"Agria \u00d6sszm\u0171v\u00e9szeti Fesztiv\u00e1l","rovidnev":"Agria \u00d6sszm\u0171v\u00e9szeti Fesztiv\u00e1l","varos":"Eger","url":"\/hu\/szinhazak\/agria-osszmuveszeti-fesztival--205.html"},{"szinhaz_id":615,"nev":"Aquincumi M\u00fazeum","rovidnev":"Aquincumi M\u00fazeum","varos":"Budapest","url":"\/hu\/szinhazak\/aquincumi-muzeum--615.html"},{"szinhaz_id":222,"nev":"Budai Parksz\u00ednpad","rovidnev":"Budai Parksz\u00ednpad","varos":"Budapest","url":"\/hu\/szinhazak\/budai-parkszinpad--222.html"},{"szinhaz_id":231,"nev":"Di\u00f3sgy\u0151ri V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Di\u00f3sgy\u0151ri V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Miskolc","url":"\/hu\/szinhazak\/diosgyori-varszinhaz--231.html"},{"szinhaz_id":204,"nev":"Dunaparti M\u0171vel\u0151d\u00e9si H\u00e1z","rovidnev":"Dunaparti M\u0171vel\u0151d\u00e9si H\u00e1z","varos":"Szentendre","url":"\/hu\/szinhazak\/dunaparti-muvelodesi-haz--204.html"},{"szinhaz_id":206,"nev":"Esztergomi V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Esztergomi V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Esztergom","url":"\/hu\/szinhazak\/esztergomi-varszinhaz--206.html"},{"szinhaz_id":156,"nev":"Ferencv\u00e1rosi Fesztiv\u00e1l","rovidnev":"Bak\u00e1ts t\u00e9r","varos":"Budapest","url":"\/hu\/szinhazak\/bakats-ter--156.html"},{"szinhaz_id":155,"nev":"Fert\u0151r\u00e1kosi Barlangsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Fert\u0151r\u00e1kosi Barlangsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Fert\u0151r\u00e1kos","url":"\/hu\/szinhazak\/fertorakosi-barlangszinhaz--155.html"},{"szinhaz_id":154,"nev":"Gyulai V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Gyulai V\u00e1rsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Gyula","url":"\/hu\/szinhazak\/gyulai-varszinhaz--154.html"}]