Theater Online
spacer
spacer
Főoldal TESZT Temesvár Fórum Képügynökség Képeslap
  
spacer
Képgaléria Színházak Portré Hírek Írások Bemutatók Linkek
spacer
Születésnapos: Stief Magda, Halmágyi Sándor, Czvetkó Sándor, Teremi Trixi, Pap Tibor 2018. augusztus 18., szombat
spacer
Pesti Színház
Vígszíház Házi Színpad Vígszínház
spacer
spacer
spacer
Híreink
Előadások
Műsor
Képgaléria
Igazgatóság
Pesti Színház
spacer
József Attila
Mondjad, Atikám!
Az előadást 14 éven felüli nézőinknek ajánljuk!
spacer
spacer
Képgaléria: Előadás
Szereposztás
Szereplő:Vecsei H. Miklós
Rendező: Vecsei H. Miklós
Látvány: Vecsei Kinga Réta
Súgó: Kertes Zsuzsa
Ügyelő: Kormányosi Miklós
A rendező munkatársa: Várnai Ildikó Suri Zsófia
Bemutató:2017. 12. 15. Az eredeti bemutató a Vígszínház háziszínpadán volt.
Előadás ismertető

Mit je­lent ne­künk Jó­zsef At­ti­la? Is­mer­jük az éle­tét. Van ked­venc ver­sünk tőle. Élet­sza­ka­sza­ink­ban újra- és új­ra­ér­tel­mez­zük so­ra­it. De rit­kán gon­dol­ko­zunk el azon, hogy mi­lyen pusz­tí­tó szen­ve­dély és sze­ret­ni vá­gyás élt benne. „Jó­zsef At­ti­la az őrü­let ere­jé­vel, egy-egy sza­vá­val néha mé­lyebb­re nyúlt, mint bárki más előt­te” – írja róla nap­ló­já­ban Márai Sán­dor. Ebből a mély­ség­ből merít Ve­csei H. Mik­lós ön­ál­ló estje, innen pró­bál­ja meg­mu­tat­ni a költő élet­út­ját, sze­rel­me­it és vers­rész­le­te­it – nem messze a ra­ko­dó­part alsó kö­vé­től.
(Ve­csei H. Mik­lós)

A Mondjad, Atikám! előadással József Attila halálának 80. évfordulója alkalmából emlékezünk meg a költőről.
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
Főoldal Médiaajánlat Szolgáltatásaink Partnerek Impresszum Linkek
© 2018. - THEATER Online - theater.hu

A Theater Online megjelenését támogatja a